دلیل ششم در پیگیری شهر هوشمند از میان بردن فساد است زیرا در شهر هوشمند ارتباط فیزیکی تبدیل به ارتباط الکترونیک می شود و زمینه فساد اداری را از میان می برد.

شهردار مشهد با اشاره به اینکه هفت دلیل و هدف اصلی ما را بر پیگیری و هزینه جهت ایجاد شهر هوشمند ترغیب می کند، گفت: تحقق شهر هوشمند یکی از سیاست های جدی مدیریت شهری است که می خواهیم در آن پیشرو باشیم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد مقدس، محمدرضا کلائی درمراسم رونمایی از پروژه های هوشمند سازی شهرداری مشهد در هشتمین نمایشگاه شهر هوشمند که با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس و اعضای شورای شهر برگزار شد، افزود: از همکارانم در معاونت برنامه ریزی و سازمان فاوا در ایجاد بخشی از زیرساخت ها برای تحقق شعار مشهد شهر هوشمند تشکر می کنم.
وی با بیان اینکه ایجاد شهر هوشمند یکی از شعارهای این دوره مدیریت شهر و شورای شهر بوده است، اظهار کرد: بر این اساس اهتمام جدی خود را در تحقق این شعار بکار گرفته ایم.
وی اضافه کرد: به هفت دلیل به دنبال تحقق شهر هوشمند هستیم که به ایجاد رونق اقتصادی می توان به عنوان اولین دلیل اشاره کرد زیرا در شهر هوشمند با انجام معاملات بیشتر شاهد رونق اقتصادی خواهیم بود.
کلایی ادامه داد : دلیل بعدی کاهش حضور فیزیکی با استفاده از ارتباطات الکترونیک است که باعث کاهش ترافیک شهری و در مقابل افزایش ترافیک داده ها می شود که ما با این اقدام به دنبال بالا بردن خدمات به مردم هستیم که شهر هوشمند این امکان را فراهم می کند.
وی به تمرکززدایی به عنوان دلیل سوم اشاره و تصریح کرد: ما در شهر به دنبال تمرکززدایی و کاهش اختلاف حاشیه و متن هستیم که با تحقق آن در شهر هوشمند هر شهروند در هر نقطه از شهر می تواند یک مرکز ایده خلاقیت باشد و حاشیه راندگی را کمتر احساس کند.
کلائی با بیان اینکه ما قول داده ایم سرمایه دموکراتیک، مشارکت و شفافیت را در شهر افزایش دهیم، اظهار کرد: با ایجاد زیرساخت های شهر هوشمند است که مردم می توانند بر عملکردها نظارت کرده و شفافیت را ایجاد کنند و صدای مردم در شهر هوشمند شنیده شود.
شهردار مشهد گفت: دلیل پنجم در ایجاد شهر هوشمند فراهم سازی زیرساخت برای مردم در راستای به اشتراک گذاشتن نظراتشان است که باعث ایجاد وفاق، همبستگی و افزایش سرمایه اجتماعی می شود.
وی ادامه داد: دلیل ششم در پیگیری شهر هوشمند از میان بردن فساد است زیرا در شهر هوشمند ارتباط فیزیکی تبدیل به ارتباط الکترونیک می شود و زمینه فساد اداری را از میان می برد.
کلائی با اشاره به اینکه دلیل هفتم برای تحقق شهر هوشمند تکرار نکردن اشتباهات و استفاده از تجربیات گذشته است، گفت: لذا با توجه به این هفت دلیل به دنبال پیشرو بودن در تحقق شهر هوشمند هستیم و از همه ذینفعان برای تحقق این هدف استقبال می کنیم.