علاوه بر اینکه ۳۶ درصد از بیکاران فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند،حدود ۵۱ درصد فارغ التحصیلان بیکار و به دنبال کار هستند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  بیکاری فارغ الحصیلان در سال های اخیر از اهمیت خاصی برخوردار شده و تبدیل به یک چالش اساسی شده است. این موضوع زمانی به یک چالش اساسی تبدیل شد که کشور با رشد روز افزون جمعیت دارای تحصیلات عالی که به نو به خود نتیجه افزایش بیش از حد ظرفیت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی بود، مواجه شد.

در عین حال افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، منجر به عدم تعادل بین فرصت‌های شغلی موجود و نیاز واقعی بازار کار و جمعیت فارغ التحصیل دانشگاهی شده است.

 بخشی از جمعیت فارغ التحصیل دانشگاهی قبل از فارغ التحصیل شدن، ضمن تحصیل شاغل هستند. از ۴.۸ میلیون نفر دانشجو حدود ۸۰۰ هزار نفر ( ۱۷درصد) شاغل هستند.

 بخشی از جمعیت فارغ التحصیل دانشگاهی از نظر اقتصادی غیر فعال هستند این موضوع بویژه در مورد زنان صدق می کند.

 حدود ۳۴ درصد از کل فارغ التحصیلان و ۵۲ درصد از زنان فارغ التحصیل دانشگاهی غیر فعال هستند. از آنجا که تعداد کل فارغ التحصیلان دانشگاهی در سال تحصیلی ۹۴-۹۳، حدود ۸۵۰ هزار نفر است (۵۰۰ هزار نفر مرد و ۳۵۰ هزار زن)، می توان گفت حدود ۲۹۰ هزار نفر( ۳۴درصد) از کل فارغ التحصیلان دانشگاهی و ۱۸۰ هزار نفر( ۵۲ درصد) از زنان فارغ التحصیل دانشگاهی از نظر اقتصادی غیرفعال هستند و تمایلی برای ورود به بازار کار ندارند.

از کل جمعیت فارغ التحصیل و در حال تحصیل دانشگاهی( ۱۱.۸میلیون نفر) حدود ۴.۵ میلیون نفر شاغل و ۱.۱میلیون نفر بیکار هستند یعنی در مجموع ۵.۶ میلیون نفر جزء جمعیت فعال اقتصادی و ما بقی(۶.۲ میلیون نفر معادل ۵۲ درصد) غیر فعال هستند.

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع بندی مطالعه انجام شده از وضعیت اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی به این نتیجه رسید که با در نظر گرفتن غیر فعال بودن ۳۴ درصد از فارغ التحصیلان و شاغل بودن حدود ۱۷ درصد از افراد در حال تحصیل، در مجموع ۵۱ درصد از این جمعیت در زمره افراد بیکار و در جستجوی کار قرار نمی گیرد و می بایست برای نیمی از آنها فرصت شغلی ایجاد کرد و اظهاراتی همچون ایجاد فرصت شغلی معادل همه فارغ التحصیلان دانشگاهی، خطای بزرگی است و موجب انحراف در تصمیم گیریها و برنامه ریزی‌های کلان می‌شود.

اما آمارهای دیگر حاکی از این است که  ۳۶ درصد از بیکاران فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند. همچنین در جمعیت در حال تحصیل آموزش عالی کشور، ۸۰۰ هزار نفر شاغل و ۲۰۰هزار نفر بیکار هستند؛ همچنین در بین ۷ میلیون فارغ التحصیلان سال ۹۴نیز، ۳.۷میلیون شاغل و ۹۰۰ هزار نفر بیکار هستند.