رئیس سابق فیفا اذعان کرد که فیفا نهادی مافیایی نبوده است، افرادِ آن در کنترل فساد ناتوان بودند.

ورزش۱۱ – سپ بلاتر رئیس سابق فیفا که به دلیل فساد مالی مجبور به ترک این ارگان شد، در مصاحبه ای با رسانه اسپانیایی گفت:

کسانی که می گویند فیفا مافیایی بود باید عذرخواهی کنند. افراد گاهی در کنترل فساد ناموفق هستند. پشیمانم که دیر بازنشسته شدم.  فکر می کنم فوتبال در گذشته بهتر بود، از این لحاظ که پول به این اندازه در فوتبال نبود و فساد کمتر بود. اینکه یک رئیس مسابقات را قرعه کشی کند بسیار خطرناک است. گوی های داغ حقیقت نداشت. الگوی من آلفردو دی استفانو بود، او عضویت افتخاری رئال مادرید را به من اعطا کرد.