امیر غفارمنش تاک شوی طنز «باجنبه ها» را برای شبکه نسیم می نویسد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه طنز «باجنبه ها» یک تاک شو است که طرح اولیه آن توسط امیر غفارمنش به شبکه نسیم ارایه شده و وی در حال نگارش آن است.

در این مجموعه قرار است هر بار از چهره های صنف های مختلف ورزشی، سیاسی، هنری و … دعوت شود و در برنامه با آنها شوخی شود.

«باجنبه ها» قرار است میزان جنبه و پذیرش شوخی را در افراد نمایش دهد و مهمانانی را دعوت می کند که اجازه دهند با آنها شوخی شود.

این برنامه سال آینده وارد مراحل تولید می شود.