رئیس سابق فیفا، سپ بلاتر که به دلیل رسوایی های مالی خود چند سال پیش جریمه شد و از دنیای فوتبال کنار رفت، در پروژه دادن میزبانی جام جهانی ۲۰۰۶ به آلمان نیز یکی از مهمترین اشخاص بود.

 

میزبانی جام جهانی ۲۰۰۶ که آلمان ها با تلاش های رئیس برگزاری آن مسابقات و اسطوره فوتبال آلمان، فرانتس بکن بائر در سال ۲۰۰۰ با ۱۲ رای در مقابل ۱۱ رای آفریقای جنوبی و یک رای ممتنع به دست آوردند نیز یک رسوایی دیگر در کارنامه پر از فساد سپ بلاتر بود.

 

پس از این مسابقات مشخص شد که فیفا با رشوه های زیادی که از افراد مختلف در فدراسیون فوتبال ژرمن ها و کمپانی های مختلف دریافت کرده بود، میزبانی جام جهانی را به آلمان ها فروخت تا پس از روشن شدن این موضوع ۳۹ نفر از جمله میشل پلاتینی و دو شرکت با جریمه های سنگین رو به رو شوند و اشخاص مهمی مانند قیصر فوتبال آلمان (فرانتس بکن بائر) زیر سوال بروند.