تهران – ایرنا – «جمعیت اسلامی الوفاق» بحرین بزرگترین حزب مخالف رژیم آل خلیفه درباره تشکیل کابینه جدید در این کشور گفت که این کابینه در واقع همان نسخه کابینه های سابق است که با اتهام هایی چون فساد روبرو است.

به گزارش پایگاه بحرینی «مرآه البحرین»، این جمعیت روز پنجشنبه در بیانیه ای اعلام کرد که کابینه جدید بحرین تغییرات بسیاری محدودی داشته و به لحاظ شکلی و مفهومی از زمان تاسیس این کشور تاکنون شاهد هیچ جابجایی نبوده است.
در این بیانیه آمده است که تشکیل کابینه جدید تکمیل سناریوی رژیم آل خلیفه در به راه انداختن انتخابات پارلمانی بود که شاهد بزرگترین انزوای سیاسی و عدم مشارکت عمومی در تصمیم گیری ها است.
الوفاق اضافه کرد که انتخابات بار دیگر ثابت کرد که رژیم آل خلیفه از بحران های داخلی و خارجی رنج می برد و موسسات و سازمان های آن ناتوان از همراهی با نیازهای بحرین و شهروندان آن هستند و رژیم بدون رویکرد و برنامه ای در خصوص اداره کشور عمل می کند و قادر به اداره اقتصادی و سیاسی بحرین نیست.
شاه بحرین دیروز (چهارشنبه) با صدور فرمانی تشکیل دولت با پیوستن تنها سه وزیر جدید به دولت ولی با همان نخست‌وزیر همیشگی را اعلام کرد.
به موجب ماده ۳۳ قانون اساسی بحرین، پس از برگزاری انتخابات پارلمان و آغاز دوره جدید آن، باید دولت جدیدی تشکیل شود.
دور دوم انتخابات پارلمانی بحرین روز شنبه برای تعیین سرنوشت ۳۱ کرسی از مجموع ۴۰ کرسی، برگزار شد.
جمعیت الوفاق و چند حزب دیگر بحرین این انتخابات را تحریم کردند.
بحرین از ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ ( ۲۵ بهمن ۱۳۹۰) صحنه انقلاب مردمی ضد رژیم آل خلیفه است. مردم بحرین خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کارآمدن دولتی منتخب و آزادی زندانیان سیاسی کشورشان هستند.