تیم ملی تنیس روی میز به منظور حضور در رقابت های تور جهانی سوئد و بعد از آن اوپن جهانی اسپانیا، جمعه شب ایران را ترک می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تورجهانی سوئد و اپن جهانی اسپانیا از رقابت های مصوب در تقویم فدراسیون جهانی تنیس روی میز است که حضور در آن روی رنکینگ جهانی بازیکنان شرکت کننده تاثیر گذار خواهد بود. حضور در این دو رویداد جزو برنامه هایی است که برای تیم ملی تنیس روی میز و در راستای آماده سازی و بهبود موقعیت جهانی بازیکنان برای شرکت در مسابقات ۲۰۱۸ قهرمانی جهان در نظر گرفته شده است.

رقابت های تور جهانی سوئد ۲۲ تا ۲۸ آبان ماه برگزار می شود. به همین منظور تیم ملی تنیس روی میز با ترکیب نوشاد و نیما عالمیان همراه با افشین نوروزی جمعه شب عازم سوئد می شود. قرار است امین احمدیان که به عنوان لژیونر در آلمان حضور دارد نیز از این کشور به ترکیب تیم ملی در سوئد ملحق شود.

همچنین رقابت های اپن جهانی اسپانیا اول تا پنجم آذرماه برگزار می شود. تیم ملی تنیس روی میز بعد از پایان کار خود در سوئد، عازم اسپانیا می شود تا در این رقابت ها نیز شرکت کند. امین احمدیان در این مسابقات حضور ندارد.

در هر دو مسابقات تورجهانی سوئد و اپن جهانی اسپانیا جمیل لطف الله نسبی هدایت ملی پوشان ایران را بر عهده دارد.