به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه “الشرق”  قطر، به نظر می رسد رهبری سعودی از بیم نارضایتی مردم و احتمال خیزش آنان در نظر دارد در اصلی فرار یا همان فوردگاهها را برای خود بازنگاه دارد از همین رو برای تامین امنیت آن دست به دامن شرکت های بیگانه به ویژه صهیونیستی شده است.

در همین ارتباط پایگاه خبری “مرآه الجزیره” فاش کرد، دیوان پادشاهی سعودی با صدور یک تصمیم فوری در صدد واگذاری تامین امنیت فرودگاههای عربستان به شرکتهای خارجی است و به احتمال زیادی شرکت ” G4S” وابسته به رژیم صهیونیستی تامین امنیت فرودگاههای سعودی را بر عهده خواهد گرفت.

دستور بی سابقه برای خروج نیروهای پلیس از فرو دگاهها

بر اساس این منبع، دیوان پادشاهی سعودی بر اساس یک پیام  محرمانه فوری دستور خروج نیروهای پلیس وابسته به نیروهای هوایی مستقر در فرودگاهها را صادر کرد که این اقدامی بی سابقه است.

سپردن امنیت فرودگاهها به شرکتهای بیگانه به ویژه شرکت های صهیونیستی بیانگر  ترس ونگرانی ریاض از مخالفان است زیرا با افزایش تعداد معترضان و مخالفان دولت به دلیل رفتار ناشایست با مخالفان و سایر شهروندان، اعتماد بسیاری از سعودی ها به دولت کاهش یافته است.

به عقیده ناظران این  اقدام بیانگر بی اعتمادی به نهادهای  نظامی و امنیتی است، زیرا در پی موج ناآرامی های کشور پس از دستگیری های اخیر، اکنون شک و نگرانی زیادی در مورد وفاداری این نهادها به رهبری سعودی به وجود آمده است، حال آنکه احتمال دارد چماق دستگیری ها بر سر هر فردی در داخل سعودی فرود آید که این وضعیت بیانگر احتمال بروز نافرمانی احتمالی در داخل نهادهای نظامی است.

به نظر می رسد همین نگرانی موجب شد ریاض برای تامین امنیت فرودگاهها دست به دامن شرکت های بیگانه شود زیرا فرودگاهها در اصلی فرار هر مسئول سعودی در صورت بروز هرگونه خیزش مردمی است.

این درحالی است که شرکت خطوط هواپیمایی هند اعلام کرد، هواپیماهای آن در پرواز به سمت تل آویو از حریم هوایی سعودی عبور می کنند که این اقدام موجب پایان چند دهه ممنوعیت  استفاده از حریم هوایی عربستان به روی چنین پروازهایی است.

“براوین باتناگار” سخنگوی این شرکت هندی گفت: پروازهای ما به اسرائیل از پنجشنبه آینده آغاز خواهد شد و از حریم هوایی عربستان عبور می کنیم.