سید رضا میرصادقی در سی و چهارمین جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار، عنوان کرد: اطلس آسیب های اجتماعی در فرآیند نوسازی بافت های فرسوده مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سی و چهارمین جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار با حضور اعضای ستاد، مدیرعامل سازمان نوسازی و دبیر ستاد بازآفرینی پایدار شهر تهران برگزار و مواردی از جمله اقدامات کارگروه ارتقاء اقتصادی و مشارکت‌های مردمی و تسهیلات، اطلس آسیب‌های اجتماعی کشور و برنامه و بودجه بازآفرینی شهری محلات هدف مورد بررسی قرار گرفت.

سید رضا میرصادقی، مدیرعامل سازمان نوسازی و دبیر ستاد بازآفرینی پایدار شهر تهران در این جلسه با بیان این نکته که مسئله آسیب‌های اجتماعی باید پس از شناسایی به تفکیک محلات، مورد بررسی و رفع قرار گیرند، گفت: این اقدام نه تنها بر مجموعه کالبدی شهری تأثیر خواهد داشت بلکه با استفاده از اطلس آسیب‌های اجتماعی (که از سوی سازمان کار، رفاه و تعاون اجتماعی تهیه شده است) در این مسیر می‌توانیم در امر سیاست‌گذاری نیز آن را دخیل کرده و شاهد نقش آن هم در حوزه نرم‌ افزاری و هم سخت ‌افزاری باشیم.

عشایری، دبیر ستاد ملی بازآفرینی پایدار شهری نیز در این نشست ضمن تأکید بر اهمیت مسئله آسیب‌های اجتماعی در کشور بیان کرد: برای رسیدگی و شناسایی هرچه بهتر بسترهای پرورش‌دهنده این آسیب‌ها باید ارتباط بهتر و نزدیک‌تری با مرکز آمار ایران داشته و اطلاعات مربوط به وقوع آن‌ها را در برش شهری و محله‌ای بررسی کنیم.

وی همچنین با اشاره به برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار با افق ۱۴۰۰ بیان کرد: طبق ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور و شهرداری‌ها مکلفند نسبت به احیا، بهسازی، نوسازی، مقاوم‌سازی و بازآفرینی سالانه ۲۷۰ محله از بافت‌های ناکارآمد میانی، تاریخی و سکونتگاه‌های غیررسمی اقدام نمایند. در همین راستا اعتبارات مورد نیاز به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی با همکاری شهرداری‌ها به تصویب ستاد ملی بازآفرینی رسیده و در قالب بودجه سنواتی در اختیار دستگاه‌ها قرار می‌گیرد که برنامه‌های عملیاتی این فرآیند در ۲ بخش نوسازی مسکن و تأمین خدمات و زیرساخت‌ها توسط تمامی دستگاه‌های عضو ستاد ملی، برای ارتقای دسترسی به خدمات و بهبود زیرساخت‌ها با رویکرد محله‌محوری تهیه می‌شود.

شایان ذکر است سی و چهارمین جلسه ستاد ملی بازآفرینی پایدار شهری، با دستور کار -ارائه گزارش کارگروه ارتقا اقتصادی و مشارکت‌های مردمی و تسهیلات و طرح تکاپو توسط معاونت کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی -ارائه گزارش اطلس آسیب‌های اجتماعی کشور توسط معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و -ارائه برنامه و بودجه بازآفرینی شهری محلات هدف در برنامه ششم به تفکیک دستگاه‌های عضو با حضور اعضای ستاد در محل وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.