عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با اظهار تاسف نسبت به سخنان رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی گفت: من متاسفم که آقای عارف گفته اند که موضوع آقای فریدون مسئله اصلی کشور نیست و  مبارزه با فساد در هر مرتبه ای مسئله اصلی کشور است.


محمدکاظم انبارلویی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفت وگو با خبرنگار حوزه احزاب و تشکل های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در مورد اظهارات اخیر عارف درباره پرونده برادر رئیس جمهور مبنی بر اینکه «تخلفات فریدون مسئله خاصی نیست»، گفت: مبارزه با مسئله فساد و موضوع شفافیت در قوا و مخصوصا در دستگاه قضایی از جمله مسائل مهم و کلیدی این نظام است.

وی با اظهار تاسف نسبت به سخنان عارف خاطرنشان کرد: من متاسفم که آقای عارف گفته اند که موضوع آقای فریدون مسئله اصلی کشور نیست در حالی که  مبارزه با فساد در هر مرتبه ای مسئله اصلی کشور است.

وی ادامه داد: مردم باید در مورد تکلیف برادر رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور یا کسانی که متهم به فساد هستند بدانند و نباید فساد را در هیچ مرتبه ای به رسمیت بشناسیم.

انبارلویی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم ما به سمتی برویم که فساد به صفر برسد و اگر کسی فساد کرد، مجازات شود و اگر هم اینکار را نکرده است، از او اعاده حیثیت شود.

شایان ذکر است اخیرا محمدرضا عارف، رئیس کمیسیون آموزش مجلس در اولین اظهارنظرش پیرامون پرونده تحصیلی حسین فریدون گفته است: «مگر این موضوع، مسئله اصلی کشور است؟ »

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان