نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اعلام بررسی وضعیت مالی شهرداری در شش ماهه نخست سال ۹۶ گفت: ۴۲ درصد از منابع مالی شش ماهه اول سال گذشته از وام تامین شده است.

به گزارش ایسنا، حسن رسولی  امروز در جلسه علنی شورای شهر تهران با ارائه گزارش حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری تهران مربوط به شش ماه نخست سال گذشته، گفت: شورای شهر پنجم و شهردار منتخب از شهریور ماه کار خود را آغاز کردند و بخش عمده این گزارش یعنی پنج ماه اول سال مربوط به عملکرد شهردار قبلی است.

وی با بیان اینکه شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بوده است در برش عملکردی شش ماهه خود نسبت به تامین منابع تا ۸۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اقدام کند و به همین میزان نیز مصارف خود را تنظیم و تعادلی بین منابع و مصارف ایجاد کند، گفت: اما در شش ماهه نخست ۹۶ شهرداری توانست با تحقق ۷۳ درصد منابع مبلغ ۶۵ هزار و ۶۷۰ میلیارد ریال را کسب و مبلغ ۷۹ هزار و ۲۶۲ میلیارد ریال هزینه کند.

وی با بیان اینکه تحقق ۷۳ درصدی منابع و ۸۹ درصدی مصارف نشان می‌دهد که شهرداری آنچنان که باید در مسیر انضباط و اجرای دقیق بودجه تلاش نکرده و این روند در ۱۲ سال گذشته بر منابع و مصارف شهرداری حاکم بوده است، گفت: در بخش عملکرد منابع شهرداری تهران در شش ماهه اول سال گذشته با کسری عملکردی ۲۳ هزار و ۸۲۴ میلیارد ریالی نسبت به بودجه مصوب مواجه بوده است که عمده این کسری مربوط به بخش درآمدها است.

به گفته وی، در حالیکه شهرداری مکلف به تامین ۳۹ درصد منابع از این محل بود، شاهدیم که تنها توانسته مبلغ ۱۴ هزار و ۸۴۱ میلیارد ریال معادل ۲۳ درصد از منابع شش ماهه نخست خود را از محل درآمدها تامین کنند و ما با کسری عملکرد ۱۷ درصدی در این بخش مواجه بودیم.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با بیان اینکه در بخش منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که عمدتا مبتنی بر تغییر کاربری، تراکم فروشی، فروش اموال و املاک شهرداری است شاهد عملکرد ۲۵ هزار و ۵۴۷ میلیارد ریالی هستیم که نسبت به مصوب شورا با کسری هشت درصدی مواجه هستیم.

وی با بیان اینکه در بخش منابع حاصل از دارایی‌های مالی شاهد وابستگی شهرداری به وام و منابع استقراضی هستیم، گفت: ۴۲ درصد از منابع شش ماهه نخست در اداره شهر و شهرداری از این محل تامین شده و شهرداری روند غیرقابل انکاری از اداره شهر مبتنی بر استقراض را ثبت کرده و عملکرد ۲۸ هزار میلیارد ریالی ثبت شده در شش ماهه نخست سال گذشته سند غیرقابل انکاری بر این مسئله است.

وی با اشاره به عملکرد هزینه‌ای شهرداری در شش ماه اول سال ۹۶ گفت: شهرداری تهران در این بخش با کسری عملکردی ۱۰ هزار میلیارد ریالی نسبت به بودجه مصوب مواجه است که عمده این کسری به بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یعنی پروژه‌ها و هزینه‌های توسعه شهر است. در حالیکه شهرداری مکلف به هزینه ۴۴ درصد منابع در این محل بود شاهدیم که تنها مبلغ حدود ۲۲ هزار میلیارد ریال یعنی معادل ۲۹ درصد از منابع را در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هزینه کرده و با کسری عملکرد ۱۵ درصدی در این بخش مواجه هستیم که این نشان می‌دهد شهرداری برای اداره شهر و شهرداری دست به استقراض زده و مسئله مهم این است که این استقراض هم در مسیر توسعه شهر مصرف نشده است.

خزانه دار شورای شهر تهران با بیان اینکه در بخش مصارف هزینه‌ای که عمدتا به نگهداشت شهر، حقوق و هزینه‌های اجتناب ناپذیر اختصاص می‌یابد شاهد آن هستیم که ۳۸ درصد کل مصارف شهرداری در شش ماه اول سال ۹۶ را از آن خود کرده است.

وی با بیان اینکه با یک حساب سرانگشتی در بخش مصارف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در می‌یابیم که مدیران وقت شهرداری برای توسعه و عمران شهر حدود ۶۹۰۰ میلیارد ریال کمتر از هزینه‌های جاری خرج کرده‌اند، گفت: این اعداد روشنگر حقایق تلخی است که ماه‌های پایانی دوره فعالیت مدیران پیشین شهرداری در سال ۹۶ را روایت می‌کند.

رسولی با بیان اینکه در بخش مصارف تملک دارائی‌های مالی  یا همان هزینه‌های بازپرداخت وام ها، تسهیلات و دیون ما شاهد عملکرد ۲۶هزار و۷۰۹ میلیارد ریالی بوده ایم، تاکید کرد: شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بوده است در برش عملکردی شش ماهه خود نسبت به تامین منابع در سقف ۸۹ هزار۵۰۰ میلیارد ریال اقدام و به همین میزان مصارف خود را تنظیم و تعادل میان منابع و مصارف را برقرار کند، اما در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۶ شهرداری تهران توانست با تحقق ۷۳ درصد منابع، مبلغ ۶۵.۶۷۶ میلیارد ریال را تحصیل و مبلغ ۷۹.۲۶۲ میلیارد ریال هزینه کند.

وی ادامه داد: تحقق ۷۳ درصد منابع و ۸۹ درصد مصارف بودجه مصوب نشانگر آن است که شهرداری در شش ماهه نخست مسیر مبتنی بر تعادل و انظباط مالی و بودجه ای طی نکرده است، بر همین اساس ما در تفاضل منابع و مصارف شش ماهه شاهد ۱۳ هزار و ۵۸۶  میلیارد اختلاف مصارف مازاد بر منابع هستیم و این مازاد مصارف ثبت شده نسبت به منابع در حالی رخ داده است که شهرداری در شش ماهه نخست ۴۲ درصد منابع یعنی معادل ۲۷هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال از محل منابع حاصل از دارائی‌های مالی ( وام و…) تامین شده بوده است.

رسولی ابراز امیدواری کرد روند گزارش دهی حسابهای درآمد و هزینه شهرداری که برابر قانون آغاز شده است زمینه‌های انضباط مالی و حاکم شدن قانون بر رویکردهای مالی و معاملاتی شهرداری را تقویت کند و شهروندان را از روند مالی شهری و آنچه در بخش مالی شهرداری می گذرد آگاه سازد و این آگاهی زمینه ساز پرسشگری و تقویت نظارت شهروندان بر شهرداری را فراهم سازد.

وی گفت: اصحاب رسانه، نخبگان و صاحب نظران را به  بررسی روند شش ماهه نخست سال ۱۳۹۶ با دوره عملکرد شورای پنجم و شهردار منتخبمان جناب آقای دکتر نجفی دعوت می کنم تا از طریق مقایسه گزارشات نسبت به روشنگری و شفاف سازی روندی که آغاز شده و تداوم آن کمک کنند.

وی گفت: در دوره مدیریت آقای نجفی چهار گزارش درآمد هزینه را به سمع و نظر شهروندان رسانده‌ایم که بررسی این روند با عملکرد شورای چهارم نیز می‌تواند مبین و روشنگر بسیاری از مسائل باشد.