یک رسانه عرب زبان از آنچه طی مدت ۱۴ روز بر سعد حریری در عربستان گذشته است، پرده برداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، العرب پست در مطلبی آورده است: قرار است که سعد حریری طی ساعات آینده به همراه خانواده اش به فرانسه که تابعیت آن را دارد به دنبال میانجی گریری الیزه برود اما داستان ۱۴ روزی که حریری و خانواده اش در عربستان تحت بازداشت گذرانده اند، قابل تامل است.

این رسانه به نقل از منابع لبنانی و فلسطینی و سعودی می افزاید: حالت آشفته حریری هنگام گفتگوی مستقیم تلویزیونی تنها به  خاطر اجبار وی برای اتخاذ موضع سیاسی مخالف میلش نبود، بلکه دلایل دیگری دارد. حریری از مجبور شدن به استعفا غافلگیر شده و هنگامی که تلاش کرد با آن مخالفت کند یا درخواست استعفا در لبنان چند روز پس از سفر کند سپس به عربستان بازگردد با این خواسته اش مخالفت شد و مجبور به حرکت طبق آنچه سعودی ها برایش کارگردانی کرده بودند، شد.

العرب پست فاش کرد: هنگامی که بیانیه استعفا را قرائت کرد و به ساختمان نزدیک به هتل ریتز کارلتون که تعدادی از شاهزادگان و وزیران سعودی در آن بازداشت بودند برده شد سعد حریری در معرض توهین لفظی قرار گرفت و هنگامی که به این رفتار اعتراض کرد در معرض ضرب و شتم نیروهای امنیتی سعودی قرار گرفت و پس از آن تعدادی از همراهانش به منزل برده شدند و تحت حبس خانگی قرار گرفتند. در روز ششم ماه جاری ریم دختر ولید بن طلال بازداشت شد تا به پدرش که درباره همه اموالش و راههای رسیدن به آن سرسختی نشان می داد، فشار وارد شود و در این هنگام دولت لبنان و خانواده حریری در بیروت و جریان المستقبل به دنبال کسب اطلاعی از سرنوشت حریری بودند و هنگامی که بهاء برادر سعد از خانواده اش می خواست که به ریاض بروند و بیعت کنند فصل دیگری از فشار بر سعد شروع شد.

این رسانه نوشت: در شرایطی که منابع خبری از اقدام ولید بن طلال برای خودکشی با بریدن دستش و انتقالش به بیمارستان خبر دادند، افراد سرویس اطلاعاتی سعودی حریری را به تجاوز به دخترش در صورتی که مطابق خواسته ریاض حرکت نکند تهدید کردند. این هر چند در حد تهدید باقی ماند اما به شکل زیادی در روحیه سعد تاثیر گذاشت و در راستای همراهی کردن با عمه اش بهیه حرکت کرد.

این رسانه آورده است: رسیدن این اخبار به ریاست جمهوری لبنان و برخی گروههای سیاسی، میشل عون را به تحرک واداشت و جبران باسیل داماد و وزیر خارجه اش را به کشورهای اروپایی فرستاد تا به «مملکت قهر» فشار وارد کند و فعلا فرانسوی به شکل گسترده ای وارد شده اند و فشار وارد می کنند و این پس از آن صورت گرفت که برای آنها مشخص شد که موضوع فراتر از موضوع منطقه ای است.