مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی «برجام» را نمایانگر پیشرفتی قابل توجه در زمینه کنترل و نظارت بر برنامه هسته ای دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، «یوکیا آمانو» مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) در دیدار با «نیکی هیلی» سفیر دائمی آمریکا در سازمان ملل متحد پیرامون کنترل و نظارت این آژانس بر پایبندی ایران به تعهدات هسته ای خود مندرج در «برجام» گفتگو کردند.

یوکیا آمانو تصریح کرد که برجام نمایانگر یک پیشرفت قابل توجه در زمینه تأیید برنامه هسته ای ایران است و اینکه تعهدات هسته ای پذیرفته شده از سوی ایران و مندرج در این توافق در دست اجراست.

علاوه بر آن، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی نیکی هیلی را در جریان تدابیر حفاظتی محکم و مؤثر این آژانس در قبال ایران قرار داد.

گفتنی است که ایران در حال حاضر تحتِ سختگیرانه ترین رژیم بازرسی و نظارت بر برنامه هسته ای قرار دارد و آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکنون به تمامی مکانهای مورد نیاز خود در ایران دسترسی داشته است.

بنا به گفته مدیرکل آژانس، بازرسان آژانس اتمی به وظایف خود به شیوه ای بی طرفانه و مبتنی بر واقعیات ادامه خواهند داد.

یوکیا آمانو در سفر ۲۹اُم اکتبر خود به ایران، بر اهمیت پایبندی کامل تهران به تعهدات هسته ای خود مطابق با برجام تأکید کرد.

گفتنی است که مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در حال حاضر برای دیدار و سخنرانی در واشنگتن، نیویورک و بوستون از جمله سخنرانی سالانه خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در آمریکا بسر می برد.