مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت ایران با پایبندی به تعهداتش، مفاد توافق هسته ای را انجام می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «یوکیا  آمانو» مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی بار دیگر تاکید کرد برجام در حال اجرا است و ایران به انجام تعهدات بین المللی خود پایبند است.

وی که به مناسبت شصتمین سالگرد تاسیس آژانس بین المللی انرژی اتمی در واشنگتن سخن می گفت افزود: برجام هر چند نه کاملا، اما در حال اجرا است.

به گفته آمانو هر چند برخی موارد مانند افزایش یک دهم تنی میزان آب سنگین وجود داشت که اصلاح شده، اما در مجموع می توان گفت که در حال حاضر و در آینده نزدیک برجام اجرا می شود.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی بار دیگر تاکید کرد که ایران تحت شدیدترین بازرسی های این سازمان بوده و به قوانین بین المللی و پروتکل الحاقی پایبند است.

وی همچنین از آمادگی ایران برای برای انجام اقدامات داوطلبانه به منظور شفاف سازی بیشتر خبر داد و یادآور شد: مقامات ایران اطمینان داده اند که به تعهدات خود در برجام متعهد هستند.

گفتنی است آمانو هفته گذشته در تهران با  وزیر امور خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در تهران دیدار کرده و اظهار داشت که از دیدگاه آژانس اجرای برجام از سوی همه طرفها حائز اهمیت است.