هفته اول حضرت آیت الله خامنه ای
هفته دوم حضرت آیت الله شهید صدوقی
هفته سوم حضرت آیت الله شهید بهشتی
هفته چهارم شهید رجایی
هفته پنجم شهید باهنر
هفته ششم شهید چمران
هفته هفتم مرحوم آیه الله مهدوی کنی
هفته هشتم شهید اسد الله لاجوردی  اسد الله لاجوردی
هفته نهم دکتر سعید کاظمی آشتیانی
هفته دهم دکترحسن حبیبی  
هفته یازدهم مرحوم آیت الله طالقانی