هفته اول حضرت آیت الله خامنه ای سید علی خامنه ای
هفته دوم حضرت آیت الله شهید صدوقی

صدوقی

timthumb.php

هفته سوم حضرت آیت الله شهید بهشتی

بهشتی

۲۴۹۶۹۷۹

هفته چهارم شهید رجایی

image 1418021179qftp6c5lb7ci

image 1418021179qftp6c5lb7ci

هفته پنجم شهید باهنر

باهنر

۲۴۹۱۴۱۰۴۳۳۷۸۱۳۱۲۳۶۲۳۷۱۵۱۱۱۸۱۵۵۷۵۶۴۹۲۱۳۴۱۴۳

هفته ششم شهید چمران

چمران

daneshmand aref

هفته هفتم مرحوم آیه الله مهدوی کنی کنی
هفته هشتم شهید اسد الله لاجوردی

لاجوردی

۲۵۴۸۶۶۵

هفته نهم دکتر سعید کاظمی آشتیانی

آشتیانی

۱۵۵۶۵۵۵ ۵۷۷۷e43d04bcb

هفته دهم دکترحسن حبیبی

IMAGE634956616697141784

IMAGE63495661669714178

هفته یازدهم مرحوم آیت الله طالقانی طالقانی
هفته دوازدهم مرحوم بازرگان بازرگان 1
                          هفته سیزدهم                     شهید مهدی باکری شهید مهدی باکری